Programación de teatro de marionetas organizada por:
MUSEO GALEGO DA MARIONETA,
VIRAVOLTA TÍTERES e o
DEPARTAMENTO DE CULTURA DO CONCELLO DE LALÍN
co patrocinio do
CONCELLO DE LALÍN, IGAEM, DEPUTACIÓN PROVINCIAL e CAIXAGALICIA
prodesin.com